Smíšený pěvecký sbor HARMONIE vznikl v roce 2007 z iniciativy Evy Kopřivové a Lenky Procházkové. Soubor vedla Eva Kopřivová, doprovod na klavír zajišťovala Lenka Procházková, která později soubor převzala v plné míře a vede jej dosud. Eva Kopřivová zůstává platnou členkou souboru a je mu zdatnou oporou.

Členy souboru jsou lidé, kteří rádi zpívají, rádi se setkávají při nácviku a veřejné vystoupení je pro ně "třešnička na dortu".

Soubor zpočátku působil jako čistě ženský, později získal i mužské hlasy, nyní má víceméně stabilní základnu.

Od svého založení dosáhl sbor značného pokroku. Nejenže se rozšířil co do počtu členů (dnes je nás 18), ale do svého repertoáru zařadil náročné sakrální skladby z 15., 16. a 17. století zpívané v latině a italštině, nebo středověké lidové písně irské, francouzské, či anglické. Nacvičili jsme také staročeské písně a náročné písně židovské, zpívané v hebrejštině. Vedoucí sboru Lenka Procházková zajišťuje veškerý notový materiál, nacvičuje program a  zabezpečuje organizační záležitosti.

Soubor se schází k nácviku v prostorách nadace Chamartín ve Vracově. Nadaci za tuto možnost členové souboru upřímně děkují.

Nemalé díky patří také všem, kteří přispívají svými dary k úhradě provozních a jiných nákladů a tím umožňují souboru činnost.